گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در آذر ماه سال جاری

گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در آذر ماه سال جاری

 

سرپرست کمیسیون ماده 100 با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق و کمیسیون‌ها در آذر ماه سال جاری گفت: از تعداد 418 پرونده مطرح شده در چهار شعبه کمیسیون، برای 299 پرونده رای صادر شده است.

 علی نیک طبع افزود: از این تعداد پرونده 79 مورد منجر به تصمیم، 1 عدد مانده و 39 عدد نامه به منطقه برگشت داده شده است.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق چهارگانه کمیسیون ماده 100 در آذر ماه نیز گفت: تعداد کل پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون‌های چهارگانه، منطقه یک 69 مورد بوده که از این میزان 59 مورد منجر به رای، 9 عدد تصمیم و 1 عدد نامه برگشت به منطقه، منطقه دو 80 مورد که 60 مورد منجر به رای، 14عدد تصمیم و 6 عدد نامه برگشت به منطقه، منطقه سه 138 مورد که 89 مورد منجر به رای، 30عدد تصمیم و 19 عدد نامه برگشت به منطقه و منطقه چهار 131 مورد بوده که 91 پرونده منجر به رای شده، 26 عدد تصمیم و 14 عدد نامه به منطقه برگشت داده شده است.