گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در مهرماه سال جاری

گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در مهرماه سال جاری

 

دبیر کمیسیون ماده 100 با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق و کمیسیون‌ها در مهرماه سال جاری گفت: از تعداد 640 پرونده مطرح شده در چهار شعبه کمیسیون، برای 377 پرونده رای صادر شده است.
حسین ایزدی افزود: از این تعداد پرونده 163 مورد منجر به تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق چهارگانه کمیسیون ماده 100 در مهرماه نیز گفت: تعداد کل پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون‌های چهارگانه، منطقه یک 185 مورد بوده که از این میزان 100 مورد منجر به رای و 48 عدد تصمیم، منطقه دو 176 مورد که 114مورد منجر به رای و 34 عدد تصمیم، منطقه سه 167 مورد که 96 مورد منجر به رای و 47 عدد تصمیم و منطقه چهار 112 مورد بوده که 67 پرونده منجر به رای شده و 34 عدد تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.