گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در مردادماه سال جاری

گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در مردادماه سال جاری

 

دبیر کمیسیون ماده 100 با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق و کمیسیون‌ها در مردادماه سال جاری گفت: از تعداد 656 پرونده مطرح شده در چهار شعبه کمیسیون، برای 378 پرونده رای صادر شده است.
حسین ایزدی افزود: از این تعداد پرونده 198 مورد منجر به تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق چهارگانه کمیسیون ماده 100 در مردادماه نیز گفت: تعداد کل پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون‌های چهارگانه، منطقه یک 208 مورد بوده که از این میزان 110 مورد منجر به رای و 78 عدد تصمیم، منطقه دو 163 مورد که 107مورد منجر به رای و 41 عدد تصمیم، منطقه سه 167 مورد که 95 مورد منجر به رای و 51 عدد تصمیم و منطقه چهار 118 مورد بوده که 66 پرونده منجر به رای شده و 28 عدد تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.