گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در تیرماه سال جاری

گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در تیرماه سال جاری

 

دبیر کمیسیون ماده 100 با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق و کمیسیون‌ها در تیرماه سال جاری گفت: از تعداد 489 پرونده مطرح شده در چهار شعبه کمیسیون، برای 311 پرونده رای صادر شده است.
حسین ایزدی افزود: از این تعداد پرونده 121 مورد منجر به تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق چهارگانه کمیسیون ماده 100 در تیرماه نیز گفت: تعداد کل پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون‌های چهارگانه، منطقه یک 125 مورد بوده که از این میزان 71 مورد منجر به رای و 33 عدد تصمیم، منطقه دو 137 مورد که 79 مورد منجر به رای و 40 عدد تصمیم، منطقه سه 146 مورد که 111 مورد منجر به رای و 23 عدد تصمیم و منطقه چهار 81 مورد بوده که 50 پرونده منجر به رای شده و 25 عدد تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.