گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در خرداد ماه سال جاری

گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در خرداد ماه سال جاری

 

دبیر کمیسیون ماده 100 با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق و کمیسیون‌ها در خرداد ماه سال جاری گفت: از تعداد 464 پرونده مطرح شده در چهار شعبه کمیسیون، برای 301 پرونده رای صادر شده است.
حسین ایزدی افزود: از این تعداد پرونده 132 مورد منجر به تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق چهارگانه کمیسیون ماده 100 در خرداد ماه نیز گفت: تعداد کل پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون‌های چهارگانه، منطقه یک 112 مورد بوده که از این میزان 67 مورد منجر به رای و 37 عدد تصمیم، منطقه دو 119 مورد که 78 مورد منجر به رای و 36 عدد تصمیم، منطقه سه 132مورد که 89 مورد منجر به رای و 31 عدد تصمیم و منطقه چهار 101مورد بوده که 62 پرونده منجر به رای شده و 28 عدد تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.