گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در اردیبهشت ماه سال جاری

گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در اردیبهشت ماه سال جاری

 

دبیر کمیسیون ماده 100 با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق و کمیسیون‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری گفت: از تعداد 605 پرونده مطرح شده در چهار شعبه کمیسیون، برای 406 پرونده رای صادر شده است.
حسین ایزدی افزود: از این تعداد پرونده 147 مورد منجر به تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق چهارگانه کمیسیون ماده 100 در اردیبهشت ماه نیز گفت: تعداد کل پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون‌های چهارگانه، منطقه یک 187 مورد بوده که از این میزان 126مورد منجر به رای و 41 عدد تصمیم، منطقه دو 119 مورد که 75 مورد منجر به رای و 28 عدد تصمیم، منطقه سه 175مورد که 125 مورد منجر به رای و 41 عدد تصمیم و منطقه چهار 124 مورد بوده که 80 پرونده منجر به رای شده و 37 عدد تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.