ادامه روند مسابقه آزادی با پیگیریهای معاونت معماری و شهرسازی

   خبری خوش از شهرداری کرمان :

با پیگیریهای معاونت معماری و شهرسازی

ادامه روند مسابقه آزادی 

با حضور داوران منتخب مرحله ی دوم مسابقه در شهر کرمان

 به همراه "نشستی درباره ی معماری شهر"

به منظور تعیین تکلیف نهایی مسابقه طراحی میدان آزادی شهرداری کرمان  که در سال 1395 برگزار گردید در جهت به سرانجام رساندن فرایند این مسابقه پس از برگزاری جلسات متعدد و دعوت از برگزیدگان در جلسه اول، نظر به اینکه هیچ کدام از آثار ارسالی قابلیت انطباق با وضعیت موجود میدان و تقاطع غیر هم سطح را دارا نبوده و در راستای دستیابی به طرحی بهینه و با قابلیت اجرا با کسب نظر 10 نفر شرکت کننده منتخب مرحله اول مقرر گردید مسابقه به صورت دو مرحله ای برگزار گردد و در مرحله دوم از حضور آقایان سید محمد بهشتی عضو شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، فرهاد احمدی عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی شهید بهشتی و  رضا دانشمیر ، از معماران و نظریه پردازان مطرح ایرانی توسط معاونت معماری و شهرسازی شهرداری کرمان دعوت به عمل آمد که در تاریخ 17 و 18 مرداد ماه ضمن بازدید از میدان آزادی و محدوده پیرامونی آن وسطح شهر، نشستی پیرامون نحوه برگزاری مسابقه آزادی و همچنین فرصت را غنیمت شمرده و برای معماران شهر کرمان گردهمایی با موضوع" نشستی درباره معماری شهر" در دو بخش شامل "مدرن شدن یا معاصر شدن" با ارائه سید محمد بهشتی و بخش دوم شامل" ملاقات با دو معمار با ارائه پروژه " که توسط فرهاد احمدی و مهندس رضا دانشمیر ارائه می گردد تدارک گردیده که از همه معماران و متخصصین جهت حضور در این نشست در ساعت 19 ، روز پنجشنبه 17 مرداد ماه در فرهنگسرای کوثر کرمان برگزار می گردد دعوت به عمل می آید.