به زودی پیشنهاد تغییر آیین نامه اجرایی شهر دوست دار کودک از سوی شهرداری کرمان به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه خواهد شد

مهندس مریم ایلاقی معاون معماری و شهر سازی شهرداری کرمان :

به زودی پیشنهاد تغییر آیین نامه اجرایی شهر دوست دار کودک  از سوی شهرداری کرمان  به سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ارائه خواهد شد

 در جلسه ای که با حضور مهندس سید مهران عالم زاده شهردار کرمان و مشاور حوزه معاونت امورشهرداری های سازمان شهرداری هاو دهیاری های کشور در محل این سازمان در تهران برگزارشد، مهندس مریم ایلاقی معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان از یشنهاد شهرداری کرمان مبنی بر تغییر ساختار تشکیلاتی  ابلاغی شهر های دوست دار کودک سازمان شهرداری ها و دهیاری ها در دبیر خانه ستاد شهر دوستدار کودک کرمان خبر داد

 

معاون معماری و شهرسازی شهرداری کرمان به چگونگی عملیاتی  شدن شهر دوستدار کودک با توجه به ساختار تشکیلاتی شهرداری ها  پرداخت و گفت : با توجه به دستورالعمل ارسالی این سازمان امکان اجرایی شدن فرآیندها وجود نداشت،  لذا این تغییر در دستورالعمل ابلاغی در دبیرخانه ستاد شهر دوستدار کودک کرمان بررسی و اجرایی شد و مصم هستیم پیشنهاد ساختار جدید را که دران پیش شده تمام اعضای ستاد شهر دوستدار کودک مستقیما تحت نظر شهردار هر شهر به عملیاتی شدن این مهم بپردازند در جلسه چند روز اینده این سازمان در تهران ارائه خواهد شد

گفتنی است در این نشست ساراکارگر جهرمی دبیر ستاد شهر دوست دار کودک شهرداری کرمان نیز حضور داشت .