عید سعید فطر مبارک

عید فطر و جشن طاعت بر ره یافتگان ضیافت الهی مبارک