گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در اسفندماه سال 97

گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در اسفندماه سال 97

 

رییس اداره کمیسیون های ماده 100 شهرداری با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق و کمیسیون‌ها در اسفندماه سال 97 گفت: از تعداد 588 پرونده مطرح شده در چهار شعبه کمیسیون، برای 462 پرونده رای صادر شده است.

 علی نیک طبع افزود: از این تعداد پرونده 117مورد منجر به تصمیم، 1 عدد نامه برگشت به منطقه و 7 عدد کارشناسی شده است.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق چهارگانه کمیسیون ماده 100 در اسفندماه نیز گفت: تعداد کل پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون‌های چهارگانه، منطقه یک 119 مورد بوده که از این میزان 96 مورد منجر به رای، 21 عدد تصمیم، منطقه دو 114مورد که 94 مورد منجر به رای، 18 عدد تصمیم و منطقه سه 183 مورد که 134 مورد منجر به رای، 44 عدد تصمیم و منطقه چهار 172 مورد بوده که 138 پرونده منجر به رای شده و 34 عدد تصمیم شده است.