احیا و بازآفرینی بناهای تاریخی کرمان با رویکرد فرهنگی و اجتماعی

 معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان عنوان کرد:

احیا و بازآفرینی بناهای تاریخی کرمان با رویکرد فرهنگی و اجتماعی

 

معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان علت تخریب و ناکارآمدی بخشی از بافت تاریخی کرمان را گسستگی و تغییر در ارتباط ساختاری و خروج آن از چرخه حیات عنوان و تاکید کرد: احیا و بازآفرینی شهری بناهای تاریخی باید با رویکرد مبتنی بر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی بوده و محرکی برای توسعه اقتصادی درون محلات شود.

مریم ایلاقی حسینی گفت: اکنون باید بخشی از این ارتباط ساختاری را در جایگاه جهانی ببینیم و سهم خود از صنعت گردشگری به عنوان یکی از محرک‌های اصلی جذب سرمایه را کسب کنیم.

وی تعیین محور گردشگری و برنامه‌ریزی پیوسته در راستای احیای بناهای بافت تاریخی شهر را دستور کار این معاونت ذکر و تاکید کرد: معاونت معماری و شهرسازی شهرداری به عنوان نهاد سیاست‌گذار و برنامه‌ریز، نقش مهمی در این خصوص داشته و با همفکری کارشناسان شهرداری و میراث فرهنگی، طرح "محور گردشگری" کرمان را تهیه کرده است.

ایلاقی حسینی با اشاره به این طرح گفت: ساختار کلی طرح "محور گردشگری" کرمان بر مبادی ورودی شهر کرمان و نوع حمل و نقل بر اساس نوع سفر؛ کاری یا تفریحی در نظر گرفته شده است.

معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان با اشاره به اینکه محدوده بافت تاریخی واجد ارزش در هسته مرکزی شهر کرمان قرار گرفته، افزود: اتصال ورودی‌ها به مسیرها و محل‌های قابل دسترسی به بافت تاریخی، شناسایی و روی نقشه پیاده شده است.

وی با بیان این که محورهای تعریف شده به عنوان مهم‌ترین و اصلی‌ترین محورها در نظرگرفته شده، خاطرنشان کرد: ضروری است تمامی دستگاه‌های ذیربط بر اساس زمان بندی و اولویت بندی این طرح، نسبت به تمرکز ارائه خدمات و ایجاد زیرساخت‌های مناسب گردشگری اقدام کنند.

 

فاطمه آرا