گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در دی ماه سال جاری

گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در دی ماه سال جاری

 

سرپرست کمیسیون ماده 100 با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق و کمیسیون‌ها در دی ماه سال جاری گفت: از تعداد 701 پرونده مطرح شده در چهار شعبه کمیسیون، برای 515 پرونده رای صادر شده است.

 علی نیک طبع افزود: از این تعداد پرونده 168مورد منجر به تصمیم، 4 عدد مانده و 6 عدد نامه به منطقه برگشت داده شده است.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق چهارگانه کمیسیون ماده 100 در دی ماه نیز گفت: تعداد کل پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون‌های چهارگانه، منطقه یک 111 مورد بوده که از این میزان 92 مورد منجر به رای، 19 عدد تصمیم، منطقه دو 107مورد که 81 مورد منجر به رای، 22 عدد تصمیم و 2 عدد نامه برگشت به منطقه، منطقه سه 240 مورد که 179 مورد منجر به رای، 55 عدد تصمیم و 4 عدد نامه برگشت به منطقه و منطقه چهار 243 مورد بوده که 163 پرونده منجر به رای شده و 72 عدد تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.