گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در بهمن ماه سال جاری

گزارش عملکرد کمیسیون ماده 100 در بهمن ماه سال جاری

 

رییس اداره کمیسیون های ماده 100 شهرداری با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق و کمیسیون‌ها در بهمن ماه سال جاری گفت: از تعداد 703 پرونده مطرح شده در چهار شعبه کمیسیون، برای 591 پرونده رای صادر شده است.

 علی نیک طبع افزود: از این تعداد پرونده 108مورد منجر به تصمیم و 1 عدد باقی مانده است.
وی با اشاره به آمار پرونده‌های منجر به رای مناطق چهارگانه کمیسیون ماده 100 در بهمن ماه نیز گفت: تعداد کل پرونده‌های مطرح شده در کمیسیون‌های چهارگانه، منطقه یک 143 مورد بوده که از این میزان 130 مورد منجر به رای، 13 عدد تصمیم، منطقه دو 138مورد که 117 مورد منجر به رای، 19 عدد تصمیم و منطقه سه 225 مورد که 178 مورد منجر به رای، 45 عدد تصمیم و منطقه چهار 197 مورد بوده که 166 پرونده منجر به رای شده و 31 عدد تصمیم و مابقی در دست اقدام مانده در دبیرخانه است.