شهرداري به ساخت و ساز در بافت فرسوده تسهيلاتي اعطا می‌کند

شهردار کرمان در جلسه بازآفريني شهري مطرح کرد:

بسته پيشنهادي ضوابط تشويقي ساخت وساز در بافت فرسوده به شوراي شهر ارايه شد

شهرداري به ساخت و ساز در بافت فرسوده تسهيلاتي اعطا می‌کند

 

 

شهردار کرمان گفت: بسته پيشنهادي ضوابط تشويقي ساخت و ساز در بافت فرسوده به شوراي شهر ارايه شده است که در صورت موافقت این شورا ، شهرداري در مدت زمان و هزينه‌ی صدور پروانه ساختماني، تسهيلاتي ارائه خواهد داد.

به گزارش کرمان آنلاين، سيد مهران عالم زاده در جلسه‌ی بررسي اعطاي تسهيلات ساخت و ساز در بافت فرسوده شهر کرمان که در سالن اجتماعات اداره کل راه و شهرسازي برگزار شد، هدف از برگزاري اين جلسه را پيگيري موضوع باز آفريني شهري و رفع موانع و مشکلات چگونگي پرداخت تسهيلات در بافت هاي فرسوده عنوان کرد و افزود: شهرداري به عنوان دبير ستاد باز آفريني شهر کرمان بر اساس وظايف خود، موضوع باز آفريني شهري را با جديت دنبال مي کند.

وي تصريح کرد: باز آفريني شهري نگرش و اقداماتي جامع و يکپارچه براي حل مشکلات مناطق کم برخوردار شهري و در واقع رويکردي نو در نوسازي بافت هاي فرسوده شهري است که اهدافي مانند پيشرفت پايدار اقتصادي، اجتماعي ، محيطي و همچنين کاهش آسيبهاي اجتماعي را دنبال مي کند.

عالم زاده اعطاي تسهيلات بانکي و ساخت وساز در بافت فرسوده را موجب رونق اين محله ها دانست و خاطرنشان کرد: شهرداري مي تواند براي ايجاد انگيزه بيشتر جهت ساخت و ساز در بافت هاي ناکارآمد شهري، در زمينه مدت زمان و هزينه صدور پروانه ساختماني تسهيلاتي قايل شود .

 

شهردار کرمان ادامه داد: به شکل روتين و در شرايط عادي مالک ساختمان مي تواند ٣٠درصد هزينه پروانه ساختماني را  نقد و مابقي را در اقساط ١٨ماهه پرداخت کند که در طرح باز آفريني شهري اين ميزان از ٣٠درصد به ١۵درصد کاهش مي يابد و در صورت اقبال عمومي براي ساخت وساز در بافت هاي فرسوده ، مدت زمان پرداخت اقساط نیز به ٣٢ ماه افزايش پيدا ميکند.

 

عالم زاده تصريح کرد: شهرداري همچنين مي تواند تا تاييد نقشه ساخت وساز در سازمان نظام مهندسي ،پروانه متراژي براي مالک صادر کند و محاسبات نقشه فعلی،  پروانه متراژي باشد که اين موضوع منوط به معرفي مهندس ناظر عمران است.

وی گفت: در حال حاضر بسته پيشنهادي لوايح تشويقي جهت ساخت وساز در بافت فرسوده به شوراي شهر کرمان ارايه شده  و اين بسته مشمول مالکان خرد و انبوه سازان است که البته در اين رابطه براي توجيه اقتصادي ساخت و ساز به شکل انبوه، ضوابط تشويقي ديگري در نظر گرفته شده است.

شهردار کرمان با تاکيد بر اين که تمامي لوايح و ضوابط تشويقي ساخت و ساز در بافت فرسوده بايد به تصويب شوراي شهر برسد ؛ در اين جلسه پيشنهاد داد تا در قالب تفاهم نامه اي وظايف هر کدام از ارگان هاي دخيل در بازآفريني شهری تشريح و در ابتداي امر براي روشن سازي به انبوه سازان ارايه شود.

در ادامه اين جلسه بلوردي مدير کل راه و شهرسازي استان کرمان گفت: هدف از برگزاري اين جلسه اين است تا روند احداث ساخت و ساز در بافت فرسوده به خصوص براي کساني که بودجه کمتري دارند تسهيل شود.

وي از انعقاد تفاهم نامه اي بين بانک مسکن و وزارت مسکن و شهرسازي براي اعطاي تسهيلات ساخت واحدهاي باز آفريني خبر داد و گفتدر اجراي بند الف ماده ۵٩قانون برنامه ششم توسعه ، تمامي دستگاههاي عضو ستاد ملي باز آفريني شهري موظف اند حداقل ٣٠درصد از اعتبارات مربوط به فعاليتهاي خود را به محله هاي هدف باز آفريني شهري مصوب ستاد ملي اختصاص دهند .

 

لازم به ذکر است در اين جلسه پيرامون چگونگي پرداخت تسهيلات  باز آفريني و چگونگي ساخت و ساز در مناطق بافت فرسوده مواردي مطرح و دراين خصوص تبادل نظر شد.